Systemy kontroli dostępu

System Kontroli Dostępu przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref.

Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby maja możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Projektujemy systemy rejestracji czasu pracy w oparciu o szczegółowe analizy potrzeb i możliwości klientów. Na tej podstawie pracodawca otrzymuje rzetelna wiedze na temat jakości funkcjonowania firmy.