Obsługa informatyczna firm

Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy.

Korzyści z outsourcingu:

 

Bezpieczeństwo: Minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii dzięki regularnym kontrolom sprzętu i oprogramowania.

Obniżenie kosztów: Pozwala utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel.

Fachowe doradztwo: Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwoli uniknąć Państwu nieprzyjemnych sytuacji czy błędnych decyzji.

Wydajność pracy: Umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności firmy.

Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy.

 

Proponujemy naszym Klientom obsługę infrastruktury informatycznej na bazie
Umowy Serwisowej bez limitu godzin i gwarancją czasu reakcji.
Jest to umowa przeznaczona przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowy Zleceniodawca otrzymuje pomoc techniczną w gwarantowanym czasie reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

W ramach umowy zobowiązujemy się do:

  • utrzymywania infrastruktury informatycznej Zleceniodawcy w stanie stałej gotowości do pracy
  • prowadzimy stały monitoring kluczowych elementów
  • z wyprzedzeniem informujemy o punktach grożących awarią

Stała opieka administracyjna zapewnia

  • właściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń
  • szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości

W przypadku awarii gwarantujemy

  • dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu
  • przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie
  • opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego

Umowa może dotyczyć całego środowiska informatycznego lub jego fragmentów, szczególnie istotnych dla Zamawiającego. W celu dostosowania świadczonych usług do wymagań Klienta – umowy zazwyczaj zawierają dodatkowe, indywidualnie negocjowane elementy.